Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z serwisu keramin.pl. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz wszystkie warunki regulaminu.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu keramin.pl oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez naszą stronę.

1. Definicje

1.1 Strona internetowa - domena internetowa dostępna pod adresem keramin.pl.

1.2 Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu keramin.pl.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu keramin.pl oraz ustala prawa i obowiązki użytkowników. Poprzez korzystanie z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień regulaminu.

Administratorem strony internetowej jest keramin.pl.

3. Prawa autorskie

Wszelkie treści i materiały zamieszczone na stronie keramin.pl, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, są chronione prawami autorskimi i są własnością keramin.pl. Kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie lub dystrybucja tych materiałów w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody keramin.pl.

  • Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo autorskie.
  • Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, dystrybuować, publikować, tworzyć prac pochodnych, ani sprzedawać żadnych materiałów pobranych z naszego serwisu bez zgody keramin.pl.

4. Odpowiedzialność

Nasza strona internetowa keramin.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne informacje zamieszczone na stronie przez użytkowników
  • Wirusy lub inne szkodliwe elementy dostarczone na stronę przez osoby trzecie
  • Przerwy w dostępie do strony spowodowane awarią techniczną, konserwacją lub czynnikami niezależnymi od nas.

5. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu keramin.pl odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności keramin.pl. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie.

6. Zgłaszanie naruszeń

Jeśli użytkownik zauważy naruszenie regulaminu serwisu keramin.pl, prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres .

Jeśli zgłoszenie będzie uprawdopodobnione, podejmiemy odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.